Date 07/Aug/2011 Location Moscow - Vnukovo (UUWW/VKO)
Model Tupolev Tu-154M Reg RA-85715 (cn 91A8919)
Airline KMV - Kavkazskie Mineralnye Vody Flight -
Remark -